บริษัท เชียงใหม่เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด

ข้อมูลบริษัท

-

ที่อยู่

176 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-แม่โจ้ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์
0-5334-5436-7, 08-1881-2454, 08-4378-7788, 09-4634-3705
โทรสาร
0-5334-5437
อีเมล์
chiangmaicentersteel@hotmail.co.th
URL
http://www.chiangmaicentersteel.com , http://chiangmaicentersteel.yellowpages.co.th
เวลาทำการ
-

สินค้าและบริการ

เหล็กเส้น, เหล็กรูป, เหล็กทุกชนิด, ตะแกรงเหล็ก, ไวร์เมช, ทับหลัง, กล่องเกเบี้ยน, กล่องแมทเทรส ท่อเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 107 มีการกำหนดค่าคุณสมบัติทางกลไว้เป็นมาตรฐาน

ตราสินค้า

-

รูปภาพสินค้าและบริการ